𝐇𝐎À𝐍 𝐓𝐇À𝐍𝐇 𝐊𝐈Ế𝐍 𝐓𝐇Ứ𝐂 𝐍Ề𝐍 𝐕Ề ĐỊ𝐀 𝐋Ý

𝐇𝐎À𝐍 𝐓𝐇À𝐍𝐇 𝐊𝐈Ế𝐍 𝐓𝐇Ứ𝐂 𝐍Ề𝐍 𝐕Ề ĐỊ𝐀 𝐋Ý

𝐇𝐎À𝐍 𝐓𝐇À𝐍𝐇 𝐊𝐈Ế𝐍 𝐓𝐇Ứ𝐂 𝐍Ề𝐍 𝐕Ề ĐỊ𝐀 𝐋Ý

Ngày đăng: 03/06/2022

🍒 "The zone of the Earth" "The Shape of the Earth" trang bị những kiến thức cơ bản nhất về Địa lý và là một hành trang không thể thiếu khi các con bước vào chinh phục phần "Map/ continents/country"

⛵️Các bạn nhỏ của chúng ta đã bước qua những mục tiêu đầu tiên rồi nè ; giờ tiếp tục hành trình chinh phục tiếp các bài học thú vị .

🌏 "The Zone of the earth” với các từ mới .

🌤 Equator, Meridian, Tropic of Cancer, Tropic of Carpricorn. 

🌤 Temperate zone, Frigid zone, Tropical zone. 

⛵Sau bài này các bạn nhỏ biết được các đường xích đạo, kinh tuyến, chí tuyến và sự phân chia các khu vực trên trái đất. Các bạn nhỏ của chúng ta sẽ được học hiểu một cách vô cùng chính xác và cặn kẽ về chủ đề này . 

🌏 Đường xích đạo sẽ phân chia TRÁI ĐẤT làm 2 phần: Bắc - Nam. Kinh tuyến chia TRÁI ĐẤT  2 phần: Đông -Tây.

🐝 Những nỗ lực trong im lặng sẽ được tưởng thưởng trong huy hoàng; những cố gắng mỗi ngày của các con sẽ giúp tích lũy về lượng để lâu dài thay đổi về chất. 

🐝 Những nỗ lực trong im lặng sẽ được tưởng thưởng trong huy hoàng; những cố gắng mỗi ngày của các con sẽ giúp tích lũy về lượng để lâu dài thay đổi về chất. 

🍊 Trên hành trình chinh phục kiến thức và tiếng Anh các bạn nhỏ được dẫn dắt logic và khéo léo thông qua các chủ đề vô cùng liên quan với nhau.

🌱Hãy nuôi dưỡng các mầm xanh bằng kiến thức và các thói quen tốt.

📢 Hotline: 0909 589 600 - 0909 268 993

 🌐https://www.facebook.com/pehalthestart01

 🌐 Http://www.pehalthestart.com

  🏘 Đc: số 4 đường Linh Trung, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức.